<head> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=ISO-8859-1">--&gt;

         האמנות של
     רון גנג


 קיבוץ אורים, צפון הנגב


 
studio

לצייר ישירות מהטבע - זה הדבר האמיתי"  י"עבודות ממוינות לפי שנת ביצוע
2023   2022   2021    2020    2019  
2018   2017    2016   2015  2014     2013   2012   2011   2010   2009    2008  2007     2006      2005    2004     2003      2002 
   2001     2000 
1999      1997-8        1996      1995      1994     1990-3       1980-1989

Back to Main Page  חזרה לעמוד ראשי (אנגלית)


 

   התעמקות היא ערך.  היא נובעת מהתחושה שיש הרבה יותר ממה שנראה במבט ראשון.  כמו בהיכרות עם בני אדם, ניתן לגלות אוצרות בלתי-נדלים ככל שחודרים עמוק יותר.

   אני מצייר כביכול אותם הנופים כבר עשרות שנים.  עם זאת, בכל פעם אותו מקום נראה לי אחר, חדש.  אני חש שלא ראיתי אותו נכון בפעם הקודמת.   ייתכן שזה לא אותו המקום כפי שהיה:  העונה השתנתה ותהליכי הטבע עשו את שלהם. כל יום אחר מקודמו באור ובאטמוספירה יש שינויים לפעמים גדולים, ולפעמים עדינים. הם נקלטים על ידי העין הרגישה.   ולא נשכח את הצד השני של המשוואה: הצופה המתעד. גם הוא לא בדיוק כפי שהיה אתמול: המצבים האישיים שלו גורמים לו לתת תשומת לב ודגש לחלקים ולפרטים שונים במציאות שמולו.  היצירה נבנית על ידי הצייר והנושא המצוייר בצוותא. 

   אותו העקרון תופס לגבי הצפייה ביצירת האמנות.  האם ההסתכלות שלנו שטחית? אם אנחנו מקדישים פרק זמן קצר כשאנחנו עוברים על עבודות בתערוכה, מה אנחנו רואים?  בציור שצוייר במשך 30 שעות, האם 30 שניות של צפייה יספיקו?  ידוע שלא מתעייפים מציור טוב. אפילו כשהוא תלוי על הקיר שנים, לא נס ליחו, וכל הזמן מגלים בו דקויות חדשות.

   כן, אני מצייר את אותם הנופים שוב ושוב.  יש פינות ומראות חדשות שאני מגלה, אבל החיפוש הוא לא בהכרח בנושאים חדשים (שגם יכולים להיות). כמו שנגן מנגן אותה יצירה שנים רבות וההתמדה מביאה אותו לשליטה טכנית טובה יותר והבעה רגשית עמוקה יותר, כך עם הציור.  זו עבודה הנמשכת כל החיים.

   רון גנג

   פברואר 2013  

 מתערוכה  בקיבוץ אורים

גלריות - נא ל"הקליק" על תמונה כלשהי להכנס   הצברהשיטה

Click to
              enter Landscape gallery

   נופי הנגב
Click to enter

   פנורמה
 
  נופי הרוח

מרחבים


Click to enter

מופשטדיוקן עצמי

Click to
            enter

מנדלות - ארבסקות
 
רון גנג ביומן של ארוץ 1  (יו-טיוב)


עבודות ממוינות לפי נושא עד שנת 2011 :

העונה הירוקה
Ron Gang talks about his Ideas and Art
תולדות חיים ותערוכות
קטעי עיתונות - עברית
עיתונות עברית נוספת
קטעי עיתונות - אנגלית
אלבום צילומים - מקומות עבודה
                      צילומים מתערוכות
Availability of Works   זמינות העבודות  
Links  קישוריות

ת

תהערות, שאלות, ותגובות יתקבלו ברצון.
ציור ללא האדם הרואה אותו - כציור שלא קיים כלל.


אני אשמח לענות לדואר שלכם - התיחסותכם חשובה לי ביותר.

Email: gang@urim.org.il  :דוא"ל

רון גנג
קיבוץ אורים, 8553000
טלפון : 08-9920561

  רצוי לשמור אתר זה - דרוש  זמן רב לעיין בכל התוכן.....א
כתובת שקל לזכור: ש

www.RonGang.net

כל הזכויות לכל תוכן האתר שמורות

all works and text copyright by the artistמעריב - זמן נגב,  5.3.2010

           

           


Back to Main Page  חזרה לעמוד ראשי (אנגלית)